Vi stödjer Rosa Bandet och Mustaschkampen under oktober & november!

Vi stödjer Rosa Bandet och Mustaschkampen!

Vi är med och bidrar!

Under hela oktober och november, vill vi uppmärksamma hur viktigt det är att stödja forskningen kring bröst- och prostatacancer. Vi är stolta över att stödja Rosa Bandet & Mustaschkampen med att avsätta delar av bokningsvärdet under dessa månader.

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj pågår under oktober varje år med syftet att samla in pengar till forskning, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor.

Mustaschkampen pågår varje höst och har sin absoluta kulmen under november. Kampanjen drivs av Prostata­cancerförbundet till förmån för Prostata­cancerfonden.