Om oss på Järvsöguiderna

Järvsöguiderna AB startades sommaren 2020 av Patrik Klüft och Benny Gäfvert. Engagemang för lokal utveckling där besöksnäringen ses som en möjliggörare av hållbar utveckling i Järvsö, Ljusdals kommun och Hälsingland är grunden för guideverksamheten. Besökare skall ges möjlighet att uppleva natur, vildmark,  kultur och mat på varierande sätt med kunniga engagerade guider. 

Värdskap, utmaningar och upplevelser är värdeord för Järvsöguiderna.

Vår verksamhet

Att uppleva djur, natur, vildmark och kultur ger människor en större förståelse om natur och vildmark där varje individ i det lilla är viktig. Med utbildade lokala guider får gästen en upplevelse att minnas där aktiviteten utgår ifrån gästens önskemål och förväntningar.

Järvsöguiderna AB bedriver guideverksamhet kopplat till natur, vildmark och kulturupplevelser. Våra verksamhetsområden är MTB/XC-cykling, vandring, traillöpning, turskidåkning, längdskidåkning, skotersafari samt kultur och mat. Vi kommer även anordna mindre utbildningar om vad man kan tänka på gällande sin utrustning.

I verksamheten ingår även utbildnings- och föreläsningsarrangemang på teman som rekreation, hälsa, hållbarhet och naturvetenskap. Lokal anknytning vad gäller samarbeten och inköp ingår i verksamheten.

Stöttar ideella organisationer

Järvsöguiderna tar ett ansvar för den lokala idrottsrörelsen och avsätter därför två procent av bokningsvärdet till idrottsföreningarnas ungdomsverksamhet i Järvsö. Järvsöguiderna AB har som målsättning att generera mervärden till bygden och i synnerhet till ideella organisationer som erbjuder barn och ungdomar en meningsfull fritidsaktivitet. Produkterna som Järvsöguiderna erbjuder är prissatta för att ge ett överskott för möjlig avsättning till dessa organisationer.

Järvsöguiderna stöttar det lokala näringslivet genom att vi skapar mervärden såsom jobb i bygden och en bättre upplevelse för gästen.

Miljö

Järvsöguiderna har en policy vad gäller hållbarhet. Vi återvinner allt material som ingår i verksamheten. Vi väljer att i första hand handla lokala och hållbara produkter samt att vi uppmuntrar våra gäster att resa med tåg, lokala transportlösningar och kollektivtrafiken..

Järvsöguiderna utgår från Agenda 2030 och vill vara med och bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhetsutveckling.