Två procent av varje enskild bokning går till utvecklingen av ungdomsidrotten inom Järvsö IF.

Järvsöguiderna tar ett stort ansvar för den lokala idrottsrörelsen och avsätter två procent av bokningsvärdet till idrottsföreningarnas ungdomsverksamhet i Järvsö. Järvsöguiderna AB har som målsättning att generera mervärden till bygden och i synnerhet till ideella organisationer som erbjuder barn och ungdomar en meningsfull aktivitet. Därigenom är produkterna som Järvsöguiderna erbjuder prissatta för att ge ett överskott för avsättning till dessa organisationer. 

Vi har samarbete med Hälsinglands Sparbank som också ger motsvarande ekonomiskt stöd som Järvsöguiderna vid varje enskild bokning.

Järvsöguiderna stöttar det lokala näringslivet genom att vi skapar mervärden såsom jobb på landsbygden och en bättre upplevelse för gästen.